نوشته های برچسب شده با : "6.5 کیلویی"

تولد نوزاد۶٫۵ کیلویی در امریکا

نوزادی که از حداکثر وزن هنگام تولد انسان ،دو برابر بیشتر وزن دارد و هنگام تولد کاملا سلامت بوده است و اکنون هم در کنار خانواده اش است. او بیش از 6 کیلو وزن دارد و هالک کوچک لقب گرفته است.همانطور که احتمالا می دانید، نوزادان هنگام تولد در...