نوشته های برچسب شده با : "32 پرسنل کشتی سانچی"

پست شهاب حسینی در رابطه با حادثه کشتی سانچی

شهاب حسینی،بازیگر 44 ساله کشورمان به حادثه غرق شدن کشتی سانچی و جان باختن 32 پرسنل آن واکنش نشان داد.