نوشته های برچسب شده با : "کشف راز مرگ دختر دانشجو توسط دوربین مداربسته"

راز مرگ دختر دانشجو توسط دوربین مداربسته کشف شد!!

در طی چند ماه گذشته این سومین فوت بیمار است که در بیمارستان امام خمینی بهشهر و ساری مازندران به وقوع می پیوندد. در هر ۳ مرگ بر اساس گفته های شاهدین و خانواده ی فوت شدگان ، کوتاهی در انجام وظیفه ی کادر بیمارستان و عدم آگاهی آنان...