نوشته های برچسب شده با : "کرمان موتور"

آمار تکان دهنده ای در رابطه با ساخت ۶ خودرو در ایران !!!!

به آمار ساخت این خودروها در آبان ماه سال گذشته دقت کنید: MVM 110 4 سیلندره  ( مدیران خودرو) : ۱۷۰ دستگاه MVM530 (مدیران خودرو): ۹۰۱ دستگاه لندمارک (گروه بهمن) : ۱ دستگاه لیفان ۸۲۰ (کرمان موتور) : ۴ دستگاه سابرینا ( شرکت سازه‌های خودرو دیار) : ۱۰ دستگاه...