نوشته های برچسب شده با : "چه موقع رابطه جنسی نداشته باشیم"

چه وقتهایی رابطه زناشویی برقرار نکنیم؟

نزدیکی جنسی طبیعی همسران باعث سرحال شدن، احساس سبکی، رفع وسواس و اندیشه بد می‌شود، همچنین عدم نزدیکی جنسی موجب تپش قلب، تب، سرگیجه، احساس سنگینی در بدن می‌شود.