نوشته های برچسب شده با : "چسب هل"

کارخانه چسب هل جنجال به پا کرد

ماجرای جریمه نقدی کارگران کارخانه چسب هل توسط خلیل نظری برخی کاربران را به یاد رهبر کره شمالی انداخته است.