نوشته های برچسب شده با : "پیمان قربانی"

بانک مرکزی سود بانکی را مشخص کرد

معاون اقتصادی بانک مرکزی از دستورالعمل جدید این بانک در رابطه با سود بانکی خبر داد و گفت سود بانکی کاهش یافته است.