نوشته های برچسب شده با : "پیشگیری"

اجباری شدن آزمایش ژنتیک و کاهش آمار معلولیت !!

همانطور که می دانید یکی از اساسی ترین مشاوره ها در قبل از ازدواج ، مشاوره ی ژنتیک است. مشاوره ی ژنتیک درجلوگیری از بروز خیلی از معلولیت ها و نقایص مادرزادی که شاید با یک مشاوره ی ساده بتوان ازوقوع آنها پیشگیری کرد ، بسیار موثر است. از...