نوشته های برچسب شده با : "پلیس امور دینی عربستان"

بازداشت زن عربستانی به دلیل کشف حجاب در توییتر+ تصاویر

در عربستان صعودی زنان بدون مردان هیچ کاری نمی توانند کنند حتی نباید با مردانی غیر از مردان فامیل خود صحبت کنند. همین امر باعث شد تا تصمیمی در ذهن ملک الشهری بیوفتد و چالش حضور در خیابانهای عربستان بخصوص ریاض بدون پوشش مرسوم عربستان را راه انداخت و...