نوشته های برچسب شده با : "پسر کو ندارد نشان از پدر"

عکس های جالب

پسر کو ندارد نشان از پدر ، مصداق همین صحنه ای هستش که مشاهده میکنید . عین هم نشستن ، علایقشون هم شبیه همه، فقط نوشیدنی هاشون با هم فرق داره!!!