نوشته های برچسب شده با : "پست اينستاگرامى على دايى درباره فساد در فوتبال"

پست اینستاگرامى على دایى درباره فساد در فوتبال

علی دایی : جلوى گردن کلفت ها مى ایستم و کوتاه نمى آیم