نوشته های برچسب شده با : "پریا قاسم خانی"

دلیل اصرار بهاره رهنما به مهاجرت دخترش

بهار رهنما و پیمان قاسم خانی که مدتها پیش با هم ازدواج کرده بودند صاحب دختری به نام پریا شدند که اکنون این دختر بزرگ شده و در خارج از کشور مشغول ادامه تحصیل است.