نوشته های برچسب شده با : "پرسپولیس ها"

درگیری پرسپولیس ها با رضا عنایتی

سرمربی سیاه جامگان مشهد با تعدادی از هواداران پرسپولیسی درگیری لفظی پیدا کرد.