نوشته های برچسب شده با : "پدر نگار جواهریان"

نگار جواهریان عزادار شد

پدر نگار جواهریان از دنیا رفت و رامبد جوان و همسرش سیاه پوش شدند.