نوشته های برچسب شده با : "پای نورگل یشیلچای به سینما ایران باز شد"

پای نورگل یشیلچای به سینما ایران باز شد

نورگل یشیلچای که مدتی پیش برای نقش آفرینی در فیلم سینمایی جن زیبا به ایران آمده بود،در اولین تصاویر لو رفته از فیلم با چادر دیده شد.