نوشته های برچسب شده با : "مغز"

اعتماد به نفس می خوای؟ پس این مطلب رو بخون!!!

 همانطور که همه ی ما می دانیم یکی از مهم ترین قابلیت هایی که یک انسان می تواند در وجودش داشته باشد اعتماد به نفس است. این ویژگی در تمام زندگی اعم از فردی یا اجتماعی تاثیر گذار است. محققان تکنیکی را به کار برده اند تا با کمی...