نوشته های برچسب شده با : "قدیمی ترین بوسه جهان"

قدیمی ترین بوسه جهان

بوسه 6000 ساله قدیمی ترین بوسه جهان دو عاشق ایرانی.