نوشته های برچسب شده با : "فیلم لالالند رکورددار گینس"

فیلم لا لا لند رکورد دار گینس شد

فیلم لا لا لند با بیشترین تعداد جوایز در گلدن گلوب ۲۰۱۷ رکورددار گینس شد.