نوشته های برچسب شده با : "فرزند خوانده رضا صادقی"

رضا صادقی و فرزند خوانده اش

رضاصادقی خواننده خوب و پر طرفدار کشورمان فرزند خوانده اش را در آغوش گرفت.