نوشته های برچسب شده با : "عمل کردن بینی حرام"

حکم مراجع تقلید در خصوص عمل بینی !!!

سوالی که شاید برای خیلی از افراد پیش آمده باشد این است که آیا دست بردن به خلقت خدا و عمل کردن بینی کاری حرام است یا خیر؟     آیت الله سیستانی و گلپایگانی خیلی کوتاه در این خصوص گفتند که چون برای بدن ضرری ندارد پس مانعی برای...