نوشته های برچسب شده با : "شکستگی شیشه خودروی"

خطر همچنان در پی خانواده ی هادی نوروزی است + تصاویر

عصر روز گذشته در منطقه جوارم سوادکوه ، تصادف زنجیره ای به وقوع می پیوندد. در حدود ۷ خودرو به دلیل سر خوردن بر روی جاده ی بسیار لغزنده به هم برخورد می کنند که متأسفانه در یکی از این خودروها خانواده ی مرحوم هادی نورزوی حضور داشتند. خوشبختانه...