نوشته های برچسب شده با : "زلزله 4.3 ریشتری خلخال"

زلزله خلخال را به لرزه درآورد

زلزله خلخال را به لرزه درآورد