نوشته های برچسب شده با : "روز قدس"

نماز آخرین جمعه ماه رمضان

نماز آخرین جمعه ماه رمضان

مسیر های دهگانه راهپیمایی روز قدس مشخص شد

مسیر های دهگانه راهپیمایی روز قدس مشخص شد