نوشته های برچسب شده با : "روز حجاب"

روز حجاب در آمریکا

صدها نفر از زنان غیرمسلمان آمریکا در روز جهانی حجاب که در شهر هال نیویورک برگزار شد با مسلمانان ابراز همبستگی کردند.