نوشته های برچسب شده با : "رود"

هلیل رود کرمان پس از ۲۱ سال خشکسالی طغیان کرد

هلیل رود بعد از 21 سال خشک سالی طغیان کرد.