نوشته های برچسب شده با : "رنگ استخوان"

زیباترین مرغ دنیا + تصاویر

زیباترین مرغ دنیا  silkie نام دارد. این مرغ نسبت به مرغ های معمولی دارای پرهای زیاد و زیبا ، نرم و حتی در گوشت و پوست ، همچنین در رنگ استخوان ( سیاه رنگ) با بقیه مرغ ها متفاوت است.