نوشته های برچسب شده با : "دقایق پایانی دربی"

درگیری شدید دقایق آخر دربی

درگیری شدید دقایق آخر دربی بین رحمتی و جلال حسینی