نوشته های برچسب شده با : "درگیری شدید دربی"

درگیری شدید دقایق آخر دربی

درگیری شدید دقایق آخر دربی بین رحمتی و جلال حسینی