نوشته های برچسب شده با : "درگذشت"

بازیگر فیلم “دزدان مادر بزرگ” درگذشت.

محمد حسن غمخوار در 20 فروردین دارفانی را وداع گفت.