نوشته های برچسب شده با : "دردسر والدین"

روژان آریامنش بازیگر خردسال در ۲۱ سالگی

روژان آریامنش دختر خردسالی که بازیگر بود الان 21 ساله شده است.