نوشته های برچسب شده با : "خانه علی پروین"

ویلای علی پروین در مصادره جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی ویلی 35 میلیاردی علی پروین را در ازای بدهی پسرش مصادره کرد.