نوشته های برچسب شده با : "حمید معصومی نژاد خبرنگار معروف در رم بازداشت شد"

حمید معصومی نژاد خبرنگار معروف در رم بازداشت شد

حمید معصومی نژاد که برای شرکت در مراسم تدفین یکی از بستگانش به ایران آمده بود، امروز بعد از بازگشت به ایتالیا در فرودگاه میلان بازداشت شد.