نوشته های برچسب شده با : "حمید صفت"

سحر قریشی حامی حمید صفت شد

سحر قریشی حامی حمید صفت شد و با انتشار عکسی از حمید صفت در متنی از وی حمایت کرد.

جزئیات اتهام یک قتل توسط حمید صفت

جزئیات اتهام یک قتل توسط حمید صفت: اعترافی به قتل صورت نگرفته و حمید صفت تنها به درگیری فیزیکی اعتراف کرده است.