نوشته های برچسب شده با : "حمایت سحر قریشی از حمید صفت"

سحر قریشی حامی حمید صفت شد

سحر قریشی حامی حمید صفت شد و با انتشار عکسی از حمید صفت در متنی از وی حمایت کرد.