نوشته های برچسب شده با : "حس ششم"

حس ششم و یافته های جدید دانشمندان

حس ششم علاوه بر پنج حس شنوایی،‌ بینایی، بویایی، چشایی و لامسه، توانایی دیگری را در اختیار انسان می‌گذارد.