نوشته های برچسب شده با : "جواد رضویان:خداحافظ تلوزیون"

جواد رضویان:خداحافظ تلوزیون

جواد رضویان که در تلوزیون به شهرت رسید،اکنون تصمیم به کار کردن با تلوزیون را ندارد و از تلوزیون خداحافظی کرد.