نوشته های برچسب شده با : "جرم"

پوشیدن لباس بارسلونا در عربستان جرم است

پوشیدن لباس بارسلونا در عربستان جرم است

بلایی که ۳ دختر بر سر مرد هوس ران آوردند!!!

مردی هوس ران و پولدار با ماشین شیک خود ۳ دختر را در خیابان سوار می کند. غافل از اینکه نمی داند قرار است چه بلایی بر سر او بیاید. این ۳ دختر وارد خانه مرد می شوند ودست و پای او را  می بندند و او را در...