نوشته های برچسب شده با : "تیراندازی"

کشته شدن ۴ زن در قبرستان باغ فردوس کرمانشاه به ضرب گلوله

صبح امروز 4 زن که در قبرستان باغ فردوس کرمانشاه بودند به ضرب گلوله راکبان یک خودرو سواری کشته شدند.

کماندران ایرانی در لاس وگاس درخشیدند

کماندران ایرانی در لاس وگاس درخشیدند