نوشته های برچسب شده با : "تهران تعطیل شد"

شنبه تهران تعطیل است

مراسم تحلیف ریاست جمهوری 14 مرداد 96 شهر تهران را تعطیل کرد.