نوشته های برچسب شده با : "تسلیت مضحک تتلو به زلزله زدگان"

تسلیت مضحک تتلو به زلزله زدگان

امیر تتلو با جملات مضکح خود باز هم سوژه شد و با انتشار پستی تسلیت گفتن را هم به سخره گرفت.