نوشته های برچسب شده با : "تحریم ایران"

تحریم های جدیدی آمریکا علیه ایران

این تحریم ها به ادعای حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تروریسم، اعمال شده است.