نوشته های برچسب شده با : "بیهوش"

به دام انداختن دختران با شیوه ای نوین + تصویر

ماجرا از شکایت یک دختر شروع شد . او به کلانتری ۱۵۷ مسعودیه در خصوص این که جوانی به وی آزار و اذیت رسانده شکایت کرد. شرح این ماجرا از زبان دختر: چند روز پیش ، جهت خرید بهمراه یکی از دوستانم به میدان امام حسین (ع) رفته بودیم...