نوشته های برچسب شده با : "برنامه مناظره با علی کریمی"

واکنش علی کریمی به صحبت های مدیر گروه ورزش شبکه ۳

واکنش علی کریمی به صحبت های مدیر گروه ورزش شبکه ۳ که گفته بود "برنامه ای به علی کریمی برای مناظره نمی‌دهیم"