نوشته های برچسب شده با : "باشگاه ریزه اسپور ترکیه"

حکم فیفا علیه طارمی و پرسپولیس

فیفا نتیجه شکایت باشگاه ریزه اسپور از مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس را صادر کرد.