نوشته های برچسب شده با : "بازیگر فیلم “دزدان مادربزرگ” درگذشت"

بازیگر فیلم “دزدان مادر بزرگ” درگذشت.

محمد حسن غمخوار در 20 فروردین دارفانی را وداع گفت.