نوشته های برچسب شده با : "ایران خودرو"

ایران خودرو باز هم گران کرد

ایران خودرو قیمت 12 مدل از محصولاتش را بر اساس بخش نامه شورای رقابت افزایش داد و به زودی اعمال خواهد کرد.