نوشته های برچسب شده با : "ايا ميدانيد"

آیا میدانید؟؟؟

قلب انسان موقع رساندن خون به بدن چنان فشاری تولید می‌کند که می تواند تا ۴۰ سانتیمتر فوران کند.اگر ۱۸ سال و ۷ ماه و ۶ روز مدام فریاد بکشی، برای گرم کردن یک استکان چای سرد انرژی تولید می کنی!یک سوسک می‌تواند تا ۱۹ روز بدون سر زندگی...