نوشته های برچسب شده با : "انتقاد تند رشیدپور به روسری سر کردن مربی مرد تیم تایلند"

انتقاد تند رشیدپور به روسری سر کردن مربی مرد تیم تایلند

رضا رشیدپور،مجری سرشناس کشورمان با شنیدن خبر روسری سر کردن مربی مرد دختران تیم تایلند واکنش تندی را از خود نشان داد.