نوشته های برچسب شده با : "اسامی مصدومان انتقالی زلزله غرب ایران به بیمارستان های تهران و البرز"

اسامی مصدومان انتقالی زلزله غرب ایران به بیمارستان های تهران و البرز

اسامی مصدومان انتقالی زلزله غرب کشور به بیمارستان‌های تهران و کرج اعلام شد.