نوشته های برچسب شده با : "ازدواج طارمی"

مهدی طارمی به جرگه متاهلین میپیوندد

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با توئیتی عاشقانه خبر ساز شد و همشهری اش،حسین ماهینی خبر دامادیش را منتشر کرد.